SupClub Nederland Privacyverklaring

GEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
SupClub Nederland (en de SupClubs die aan SupClub Nederland gelieerd zijn : Eindhoven, ‘sHertogenbosch, Breda, ‘t Groene Hart, Roermond, Amsterdam, Nijmegen, Friesland)  kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van SupClub Nederland, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan SupClub Nederland verstrekt. SupClub Nederland kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres
 
WAAROM SUPCLUB NEDERLAND GEGEVENS NODIG HEEFT
SupClub Nederland verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan SupClub Nederland uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.
 
HOE LANG SUPCLUB NEDERLAND GEGEVENS BEWAART
SupClub Nederland bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.
 
DELEN MET ANDEREN
SupClub Nederland verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 
IN KAART BRENGEN WEBSITE BEZOEK
Op de website van SupClub Nederland worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. SupClub Nederland gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.
 
GOOGLE ANALYTICS
SupClub Nederland maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van SupClub Nederland bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan SupClub Nederland te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. SupClub Nederland heeft hier geen invloed op.
SupClub Nederland heeft Google geen toestemming gegeven om via SupClub Nederland verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.
 
GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@supclubnederland.nl . SupClub Nederland zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
 
BEVEILIGEN
SupClub Nederland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van SupClub Nederland maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door SupClub Nederland verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met SupClub Nederland op via info@supclubnederland.nl , https://www.supclubnederland.nl  is een website van SupClub Nederland. 
 
SupClub Nederland is als volgt te bereiken:
Postadres: Mecklenburgstraat 26, 5616AN Eindhoven
Vestigingsadres: Mecklenburgstraat 26, 5616AN Eindhoven
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel:  55976735
Telefoon: +31 6 42730112 E-mailadres: info@supclubnederland.nl
 
SupClub Nederland –  Nederland, 1 januari 2019